Trådløst mikrofonsystem,
- hodesett med mikrofon

 

Shure WBH53 er hodesett med 
rundvirkende karakteristikk.
Passer til våre trådløse
mikrofonsystemer.

WBH53 er et komplett hodesett med mikrofon og kabel
for tilkobling til lommesenderen ULX1. Mikrofon-
systemet består forøvrig av Shure ULXP4 mottagere.

Mottagerne i mikrofonsystemet er montert i tre ulike
flight case bestående av hhv to, fire og åtte ULXP4
mottagere med UA844 antenne- og nettstrømsenhet.