Høyttalersystemer

EAW LA460 PA-høyttaler, 500 w, passiv
EAW LA212 PA-/Monitorhøyttaler, 500 w., passiv
Mackie HD1221 PA-/Monitorhøyttaler, 1200 w, aktiv
Mackie HD1531, PA-høyttaler, 1800 w, aktiv
Mackie HD1501 Subwoofer, 15", 1200 w, aktiv
Mackie HD1801 Subwoofer, 18", 1800 w, aktiv
Trym 218, Subwoofer, 18", 1000w,passiv